PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Thursday, July 18, 2013

PROSES KEGAGALAN CERUN


Gambar-gambar di bawah  menunjukkan kegagalan cerun seperti tanah runtuh, dan kesotan tanah di kebanyakkan cerun di Malaysia. Malah ada cerun yang telah di bina tembok batu, groin, disemen dan ditanam dengan rumput masih lagi mengalami runtuhan.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...