PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Wednesday, January 9, 2013

KULIAH 1 - SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA


SEKTOR PERTANIAN

 1.0.  Konsep/Jenis Petanian
   1.1.   Pertanian Kebun Kecil  -diusahakan secara kecil-kecilan, peralatan tradisional dan sedikit moden, keluasan kurang dari 100 ekar (40 hektar), millik sendiri/keluarga, jenis tanaman : getah, kelapa sawit dan buah-buahan.
   1.2.   Pertanian  Perladangan Ekstensif – Secara besar-besaran, Luas lebih daripada 100 ekar, teknologi moden, monokultur,milik syarikat tempatan (cth: tabung Haji) atau pelabur asing (cth : Guthrie, Sime Darby dan Dunlop), Pengurusan secara korporat dan sistematik, untuk pasaran tempatan dan ekspot.
    1.3.   Pertanian pindah –sejenis pertanian sara diri (konsep pindah tapak), di usahakan di kws pedalaman Sabah, Sarawak, Phg, Prk, Kltn., keluasan ½- 1 hektar, mengunakan kaedah tradisional(kapak, cangkul, kuku kambing dan binatang), di usahakan secara bersama, bergantung kepada persekitaran dan cuaca, tanaman jangka pendek (keledek, jagung, ubi kayu dan ternakan).
1.4.  Pertanian sara diri Intensif  - giat setempat,
 keperluan keluarga, tanaman utama padi 
 sawah,   keluasan 1- 1.5 hektar, mengunakan 
 teknologi moden dan tradisional , bersifat intensif 
 buruh

2.0.  Faktor yang menggalakkan kegiatan pertanian
2.1.   Bentuk muka bumi – tanah pamah, tanah 
beralun- Delta, lembangan sungai.
2.2.   Jenis tanih  – Aluvium (padi), Laterit (getah,
 kelapa sawit, teh dll), Berpasir (kelapa), Gambut (nenas), Beris (Tembakau)
2.3.   Iklim  - Suhu yang tinggi sepanjang tahun (min Suhu tahunan 27ºc)
-       Hujan tahunan kira-kira 2500mm
-       Cahaya matahari yang mencukupi menggalakkan pertumbuhan tanaman / tempoh tanaman lebih panjang
      2.4.   Saliran – terdapat saliran yang baik  
             sebagai punca air kepada kawasan 
             tanaman.
      2.5.   Modal – kemudahan kredit 
        (Bank Pertanian), Pelabur tempatan/asing.     
      2.6.   Pasaran – permintaan tinggi – domestik 
          dan ekspot ke Eropah, AS, Jepun, Korea dsb.
2.7.    Buruh – ramai, mahir, murah – buruh asing dari Indonesia/Bangladesh
2.8.    Infrastruktur – jalan raya cekap (membawa masuk input dan memasarkan output),
        pusat-pusat pemprosesan ( menjaga kesegaran hasil), sistem pengairan cekap
2.9.   Teknologi moden – bajak, mesin penyembur racun, mesin menabur benih
2.10.    Dasar Kerajaan –subsidi, khidmat 
          nasihat, pemasaran –MARDI, PORIM, 
          FAMA, RISDA, FELCRA
2.11.    Pembangunan Wilayah – FELDA, 
          KEJORA, KETENGAH,JENGKA

3.0.  Kepentingan / sumbangan pertanian
3.1.   Pendapatan Negara – eksport, KDNK meningkat
3.2.   Peluang pekerjaan – mengurangkan kadar pengangguran, taraf hidup meningkat, mengatasi masalah kemiskinan
3.3.   Sumber makanan penduduk – padi, buah-buahan – mengurangkan import makanan
    3.4.   Memajukan industri sokongan /berkaitan – kilang    
            baja/racun, industri eksport-import, bank pertanian 
            dsb
    3.5.   Memajukan industri hiliran/membekalkan bahan 
           mentah kepada industri hiliran; kilang sabun,
           kilang kasut, kilang minyak masak dsb
    3.6.   Meningkatkan keupayaan modal dalam Negara 
           – pelabur asing
    3.7.   Memajukan infrastruktur/pembangunan bandar 
           baru – jalan raya, petempatan terancang, 
          kemudahan air, elektrik dsb
3.8.   Mewujudkan Bandar-bandar baru – Muazam Shah, Jengka,
3.9.   Menggalakan Penyelidikan dan pembangunan inovasi pertanian- biji benih, baka bermutu, jentera, kaedah dan teknik pertanian moden
                                                                                         
4.0.  Ciri-ciri Pertanian Kebun Kecil dan Perladangan Ekstensif

BIL
CIRI-CIRI
KEBUN KECIL
PERLADANGAN EKSTENSIF
1
Saiz Kawasan tanaman
< 100 ekar (40 hektar)
> 100 ekar (40 hektar)
2
Hak milik
Persendirian/ keluarga
Sy Pelabur tempatan / asing
3
Jenis tanaman
Campur- getah, kelapa sawit, durian, rambutan, duku dsb
Monokultur – kelapa sawit, getah
4
Teknologi
Konvensional/sedikit moden
Moden
5
Modal
Kecil
Besar
6
Intensif buruh/modal
Buruh
Modal
7
Pasaran
Tempatan
Ekspot

5.0.  Kesan Aktiviti Pertanian terhadap Alam sekitar fizikal
i.           Kepupusan flora dan fauna – kesan pembukaan ladang
ii.         Kemusnahan habitat/kemusnahan ekosistem – perpindahan hidupan liar
iii.       Hakisan tanah/tanah runtuh – pertanian tanah tinggi/ tanaman pada lereng-lereng bukit
iv.       Pencemaran air – kesan racun/baja yang mengalir ke dalam sungai
v.         Pencemaran tanih – racun dan baja kimia meningkatkan keasidan tanih, 
       mikroorganisma pupus, tanih hilang kesuburan
vi.       Pencemaran bau – racun, sisa pertanian seperti getah/kelapa sawit
vii.     Pencemaran udara – pembakaran hutan utk ladang, jerami padi..
viii.   Pemanasan suhu setempat- kekurangan tumbuhan hutan

5.1  Kesan Aktiviti pertanian ke atas sosio-ekonomi
a.    Perubahan landskap budaya – pembangunan tanah, perumahan, pengangkutan, pengairan dsb
b.    Wujud petempatan kelompok di ladang – rumah pekerja, kilang, pejabat, hospital
c.    Perubahan jenis tanaman – pelbagai ke monokultur
d.    Kawasan hutan menjadi ladang
e.    Pertambahan penduduk/kepadatan semakin meningkat
f.     Kemasukan buruh asing- masyarakat majmuk ; 
     India, Bangladesh, Indonesia dan Filipina
g.    Wujud Bandar Baru – Bandar Jengka, 
     Bandar Muktafibillah
h.    Wujud peluang pekerjaan

6.0.  Langkah Mengatasi Kesan Pertanian
       Terhadap alam Sekitar fizikal  

6.1.   Langkah perundangan
-            Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
-            Denda; kompaun; tarik lesen operasi dsb
-            Pemantauan; pengawalan; kerap rondaan

6.2.   Langkah pengurusan
-            Menutup permukaan bumi yang terdedah – sungkupan plastik;menanam tanaman tutup 
        bumi; bina benteng untuk stabilkan cerun
-            Penanaman berteres/kontur di kawasan bercerun, contoh teh,getah dan kelapa sawit; 
        bina saluran air hujan/perparitan yang cekap pada cerun-cerun
-            Menggantikan kaedah tebang bakar kepada tebang reput
-            Mengamalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir, tanaman selingan dan 
        tanaman luar musim; untuk tujuan keseimbangan nutrien; merehatkan tanah
-            Menggunakan kaedah biotik dan tidak terlalu bergantung kepada racun 
        serangga; penggunaan baja organik/kompos bagi menggantikan baja kimia
-            Meningkatkan penggunaan bioteknologi dan menjalankan R&D mencari kaedah 
        yang lebih mesra alam; contoh: kaedah hidroponik

6.3.   Kempen dan pendidikan
-            Kempen kesedaran- saluran media cetak, media elektronik; nama kempen
-            Pendidikan – ceramah, forum, sesi dialog; merentas kurikulum dalam mata pelajaran 
        Geografi, Sains, Kajian Tempatan dsb
-            Gotong royong

7.0              Masalah dihadapi sektor pertanian
a-        Ancaman fizikal – bencana alam- kemarau, banjir, letupan gunung dan serangan 
       serangga perosak, penyakit tanaman
b-        Kekurangan tenaga buruh- beralih ke perindustrian, upah buruh tempatan yang mahal
c-        Masalah Kekurangan Modal – bergantung kepada org tengah.
d-        Masalah tanah – saiz yang tak ekonomik, tanah terbiar, pemilikan, hilang kesuburan, pengambilan tanah untuk guna tanah lain,
e-        Ketidakstabilan harga- ancaman barangan tiruan. Kempen memburukan produk pertanian
f-         Teknologi yang rendah

8.0              Langkah_langkah Memajukan Sektor Pertanian Negara 
8.1    Mewujudkan program Pembangunan Wilayah secara khusus
8.2    Menjalankan system pertanian secara berkelompok – gabungkan saiz tanah yang 
       tidak ekonomik
8.3    Menyediakan kemudahan infrastruktur yang cekap – jalan raya, rancangan pengairan, 
       pusat pengumpulan dan penyimpanan dsb
8.4    Kemudahan kredit/dana disediakan kepada petani – Bank Pertanian 
       (Skim Kredit Mikro) Lembaga pertumbuhan Peladang, koperasi
8.5    Subsidi- biji benih, baja kimia, racun
8.6    Menubuhkan Jabatan Pertanian – khidmat nasihat, latihan
8.7    Mewujudkan system pemasaran hasil pertanian – FAMA, MARDEC dan BERNAS
8.8    Menjalankan R&D – MARDI, RRIM, MPOB – menghasilkan baka bermutu,
       tahan penyakit, tempoh matang yang singkat
8.9    Promosi /mencari pasaran baru  luar Negara – China, Negara Timur Tengah, 
       Negara Ocenia

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...