PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Wednesday, May 16, 2012

SKEMA JAWAPAN STPM GEOGRAFI KERTAS 1- PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1


Skema jawapan.                                        
                                                                                                                     (Mana-mana 5 x1m )

c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.                                             [8]
Fizikal
Cf1. tanah runtuh
Cf2.Kemusnahan ekosistem
Cf3. Tsunami
Cf4. Perubahan cerun
Manusia
Cm1. Kemusnahan harta benda
Cm2. Kehilangan nyawa / penyakit
Cm3. Kehilangan mata pencarian
Cm4. Kemusnahan infrastruktur
2x2 kesan fizikal & 2x2 kesan manusia  = 8m


3.a) Berdasarkan peta 1 Lembangan Sungai  Mesra yang berskala 1: 50 000,
                i.    Apakah yang dimaksudkan dengan garisan kontur?                                                                               [3]
                Garisan kontur merupakan garisan pada peta topografi yang menyatakan garisan ketinggian
             senilai dari aras laut.

                ii.   Nyatakan  tiga ciri fizikal dan tiga ciri budaya  yang terdapat pada peta.                           [3]
Fizikal
cf1. Hutan
cf2. Bukit
cf3. Paya
cf4. Sungai
Budaya.
Cb1. Kilang
Cb2. Jalan raya
Cb3. Jambatan
Cd4. Petempatan
 Mana-mana 3 x 0.5 ciri fizikal & 3 x 0.5 ciri budaya = 3m

                iii.  Kira kecerunan poin   X (345 m)  dengan  poin Y.                                                                      [3]
                                #  345m – 50m = 295m  :  5.7cm  x  500 m = 2850m
                                                295 / 295  :  2850 / 295 =  1 : 9.66
                                # 1 / 9.66 x 100 %   =   10.35 %      

                iv.  Dengan menggunakan skala tegak yang sesuai, lukis keratan rentas  pada sepanjang
                    garisan utaraan 27                                                                                                                                               [8]

                v.   Beri cadangan guna tanah yang sesuai bagi kawasan peta tersebut.                                                     [8]
             v1. Petempatan
                v2. Pengangkutan
                v3. Pertanian
             v4. Pelancongan / rekreasi
                v5. Pembandaran
                v6. Akuakultur
ATAU
        b) i.   Apakah yang dimaksudkan dengan hanyutan pantai.                                                                                  [4]
                Hanyutan  pantai ialah pergerakan bahan-bahan regolit sepanjang pantai yang dibawa
                oleh arus yang terhasil dari lajakan ombak secara menyerong.

           ii.   Terangkan punca-punca utama pertambahan bekalan bahan mendak yang terdapat
                  dipinggir pantai.                                                                                                                                      [9]
                Bii1. Peningkatan hakisan & pengangkutan oleh sungai dari kawasan pedalaman.
                Bii2. Peningkatan hakisan & pengangkutan oleh ombak dari dasar laut.
                Bii3. Tanah runtuh dari kawasan cenuram / tebing tinggi di pinggir pantai.
                Bii4. Aktiviti manusia eg. Penambunan pinggir pantai./ pembinaan jambatan/ jeti dll.     
                                                                                                                                                                                ( 3 x 3 = 9m )
          iii.   Jelaskan kepentingan penebusgunaan tanah kawasan pinggir pantai terhadap aktiviti
                    manusia.                                                                                                                                                               [12]
Biii1. Kawasan pertanian
Biii2. Petempatan
Biii3. Pembandaran
Biii4. industri
Biii5. Pengangkutan / pelabuhan
Biii6. Rekreasi
Biii7. Pelancongan.
 ( Mana-mana 6 x 2 = 12m )

4. a)  Terangkan kaedah,
                i.   mengukur  suhu maksimum  dan minimum.                                                                                                [5]
Guna temometer six @ temometer max/ min yang diletakkan  dalam alat pelindung stevenson.  Bacaan suhu di ambil max / min akan diambil setiap hari. Biasanya suhu max pada ketika tengahari manakala suhu min pada waktu tengah malam.
             ii.  mengukur julat suhu harian.                                                                                                                               [3]
                Suhu maksima harian ditolak dengan suhu minima harian.
            iii.  mengukur hujan tahunan                                                                                                                                    [3]
                Jumlah semua hujan bulanan dari Januari hingga Disember.
    
b)  Namakan alatan untuk menyukat suhu, hujan, kelembapan bandingan dan tekanan udara.                   [4]
Suhu – temometer,  hujan – tolok hujan,  kelembapan bandingan – higrometer  dan  tekanan udara - barometer.

c)  Huraikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  taburan  suhu   secara  mendatar  yang  tidak
     seragam di permukaan bumi.                                                                                                                   [10]
c1. Kedudukan pada garisan lintang.
c2. Faktor tumbuhan hutan  / gurun.
c3. Terdapat badan air @ dekat atau jauh dari pinggir pantai.
c4. Bandar @luar bandar
c5. Kawasan lindungan atau hadap matahari terutama kawasan sederhana dan sejuk dunia.

5.             Berdasarkan gambar rajah di atas,
a). Apakah yang dimaksudkan dengan  fenomena cuaca dan iklim di atas?                                  [5]
      Fenomena Hujan Asid – belaku kerana hujan yang turun akan bercampur dengan gas-gas/debu asap yang berasid di atmosfera. Tahap keasidan yang tinggi adalah bacaan kurang daripada pH 5 di mana kandungan pencemar udara seperti sulfur dioksida –asid sulfurik, manakala nitrogen dioksida –asid nitrat.

b). Terangkan proses I, II dan III.                                                                                                                             [10]
      Proses I
      adalah pelepasan bahan pencemar udara seperti sulfur diosida dan nitrogen dioksida oleh kilang-kilang, stesen janakuasa,  kenderaan dan letupan gunung berapi yang masuk dalam sistem atmosfera. Gas-gas ini akan naik apabila panasan matahari semakin meningkat dan membentuk lapisan atmosfera berasid.
      Proses II
      Gas-gas berasid ini akan membentuk asid lemah dan berfungsi sebagai nukleus kondensasi yang mampu menyerap/menarik wap-wap air kearahnya sehingga tepu
      Proses III
      Proses pemeluwapan yang berlaku akan menyebabkan hujan  turun sebagai hujan berasid.

c). Jelaskan kesan2 fenomena  cuaca dan iklim di atas terhadap persekitaran fizikal dan manusia setempat.     [10]                             
      C1. Memusnahkan ekosistem hutan.
      C2. Kerosakan ekosistem air
      C3. Meningkatkan keasidan tanah.
      C4. Kerosakan harta benda seperti cat bangunan, besi berkarat.
      C5. Gangguan kesihatan – penyakit kulit, tisu badan

6.  a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara ?                                                                      [5]
      Merujuk kepada daya ataupun berat sesuatu turus udara / kumpulan jisim udara di sesuatu
      kawasan terhadap kawasan udara dibawahnya.

 b) Lukis gambar rajah yang sesuai serta huraikan  mekanisma kejadian bayu darat dan bayu laut.  [10]                                                               
    Bayu Darat.
·       Belaku pada waktu malam bila mana daratan lebih cepat membebaskan haba berbanding laut.
·       Permukaan air laut yang lebih panas mewujudkan tekanan rendah.
·       Laut membebaskan wap air melalui kenaikan keatas meninggalkan permukaan laut yang vaccum lalu diganti oleh angin dari daratan  yang bertekanan tinggi.
·       Pergerakan angin dari darat ke laut ini dipanggil bayu darat.Bayu Laut.
   Belaku pada waktu siang bila bumi lebih cepat menyerap haba berbanding laut
   Bumi jadi lebih cepat panas menyebabkan belakunya tekanan rendah di daratan. Angin menjadi kering dan ringan lalu naik ke atas meninggalkan permukaan bumi vaccum. 
    Keadaan vaccun ini akan diganti oleh angin dari lautan yang mengalami tekanan tinggi kerana ianya lebih sejuk.
   Pergerakan angin dari laut ke darat ini dipanggil bayu laut.
  

c) Huraikan kesan perubahan cuaca ekstrim terhadap kehidupan manusia.                                        [12]
C1. Kehilangan nyawa.
C2. Kemusnahan harta benda.
C3. Trauma / psikologi
C4. Kehilangan mata pencarian
C5. Penyakit
C6. Kemusnahan infrastruktur


7. a) Nyatakan kandungan juzuk bukan gas di atmosfera                                                                          [5]
                A1. Hidrokarbon
                A2. Debu /habuk
                A3. Wap-wap
                A4. Debunga
                A5. Halbur garam.

   b) Huraikan punca menyebabkan berlakunya fenomena jerebu.                                                                         [10]
                b1. Gunung berapi
b2. kebakaran terbuka
b3. Asap kenderaan / janakuasa
b4. Pembakaran terbuka / perlupusan sampah
b5. Asap dari industri pemperosesan.


   c) Terangkan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan fenomena jerebu.                                                                                                                                                                                                     [10]
c1. Langkah perundangan – akta kualiti alam sekitar 1974
c2. Penguantkuasaan / pamantauan – JAS
c3. Kempen
c4. Pendidikan Alam Sekitar
c5. Menggunakan bahan mesra alam.
C6. Hujan tiruan/ semburan air.


8.  a)   Graf Gabungan menunjukkan pola taburan min suhu dan jumlah hujan bulanan pada tahun 2004 di stesen kaji cuaca X.
  ai 1.    Tajuk                                                                                                                                              (1M)
  ai 2.    Skala yang betul / berasingan pada suhu dan hujan                                                            (1M)
  ai 3.    Paksi x dan y yang betul                                                                                                             (1M)
  ai 4.    Petunjuk / plotan                                                                                                                          (1M)
Plotan
Suhu
Hujan
12
4M
4M
9 -11
3M
3M
6 – 8
2M
2M
3 – 5
1M
1M
Jumlah
4
4
                                                                                                                                                                                 (12M)                   
b)            Pola hubungan antara kedua-dua pembolehubah
aii 1 – suhu tinggi hujan sedikit berlaku pada awal tahun (Jan & Feb)                   
aii 2 – suhu rendah hujan lebat berlaku pada pertengahan tahun (April & Mei)  
aii 3– suhu rendah hujan sedikit                                                                                      (3 X 2M = max 5M)

c)             Kesan hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut terhadap aktiviti pertanian.
b1   Musim hujan lebat dan suhu rendah pada bulan April dan Mei, pertanian komersial dan sara diri giat dilakukan, menghasilkan bahan makanan, aktiviti menoreh getah terganggu dan semua tanaman jangka pendek terganggu.
(Huraian perlu dikaitkan dengan nama bulan – April & Mei)
(Huraian perlu ada yang positif dan negatif)                                                    (4M)

b2   Musim hujan kurang dan suhu tinggi, kurang menghasilkan kegiatan pertanian yang memerlukan air yang lebih. Tanaman kontan boleh dijalankan.
(huraian perlu menamakan keempat-empat bulan –Jan, Feb, Sept,Okt)     (4M)

   b3   Suhu rendah hujan sedikit (Jun, Julai, Ogos) membantutkan aktiviti tanaman baru. Masa yang    sesuai untuk menuai hasil pertanian.
(huraian perlu menamakan keempat-empat bulan – Jun, Julai, Ogos)         (4M)
                                                                                                                              (Mana-mana 2 X 4M = 8M)

5 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. ini adalah soalan untuk tingkatan 6 atas, bukan lower 6 2012. tk

  ReplyDelete
 3. kami blom belaja jg yang kat bawah 2 ..

  ReplyDelete
 4. kami blom belaja lg ynag bawah tu ..

  ReplyDelete
 5. This questions belong to upper 6, 2012 not for lower 6 2012. Actualy its was the ezam question for them during the mid year test 2012 in my school. By the way u may got some experience for the next 2nd penggal 2013. thanks

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...