PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Friday, February 24, 2012

PERTANIAN MESRA ALAM

Logo SALM

SALM ialah satu skim pensijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. 

Skim ini berpandukan kepada Standard Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) dan berdasarkan kepada Malaysian Standard MS1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP).

Kerajaan Malaysia telah melancarkan  skim Amalan Pertanian Baik (APB) bagi  mempertingkatkan kuantiti dan kualiti hasiI pertanian, supaya hasiI kita setanding dengan piawaian pengeluar utama yang lain" APB didefinasikan sebagai amalan-amalan yang pertu diikuti dalam system pengeluaran pertanian mapan yang mengambil kira kebersihan alam sekitar, keselamatan dan kebajikan pekerja serta berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai untuk dimakan.
Skim yang pertama diperkenalkan ialah 'Skim Akreditasi Ladang Mataysia (SALM)' oleh Jabatan Pertanian Semenanjung Mataysia. Skim ini kemudiannya ditukar nama kepada 'Skim Amalan Ladang Baik Malaysia' tetapi dengan singkatan yang sama. SALM telah dilancarkan pada 31 Januari 2002. Petani yang berminat perlulah mendaftar dan mematuhi langkah tertentu sebelum ladang mereka diberi pengiktirafan.

Keperluan Pensijilan SALM
 • Sejarah kegunaan tanah, contohnya, tanah bekas lombong yang mengandungi bahan bertoksik hasil dari pertombongan tidak dibenarkan untuk menjalankan aktiviti pertanian. Tanah yang melebihi 1,000 m atas paras laut dan kecerunan melebihi 45o tidak boleh dipertimbangkan kerana ia boleh menimbulkan masalah hakisan tanah. 
 • Sumber air untuk pengairan yang bersih. 
 • Ladang terletak 1 km atau lebih dari tapak pelupusan. 
 • Bukan bekas tapak sisa industri atau ladang Ternakan. 
 • Tidak menggunakan bahan tanaman yang telah diubah kandungan genetiknya. 
 • Tidak menggunakan sisa binatang atau industri sebagai baja. 
 • Menggunakan racun perosak yang berdaftar dan pada kadar yang disyorkan.  
 • Mengikuti jarak masa penggunaan racun perosak yang dicadangkan dengan baik, terutama jarak masa sebelum menuai. 
 • Mengamalkan pengurusan perosak secara bersepadu, samada sebahagian atau keseluruhannya. 
 • Pembuangan sisa ladang termasuk bekas racun secara mesra alam. 
 • Menyimpan racun perosak, baja dan peralatan ladang di dalam stor yang mempunyai peredaran udara yang baik. 
 • Pekerja hendaktah berumur 16 tahun ke atas. 
 •  Pekerja asing mestilah mempunyai dokumen yang sah.  
 • Menjaga kesihatan dan kesejahteraan pekerja.Pekerja menggunakan pakaian yang sesuai semasa proses penyemburan racun.
Tanaman Secara Fetigasi

Bagi ladang yang diberi pengiktirafan SALM, analisis sisa baki racun perosak dan logam berat perlu dilakukan. Kandungan sisa baki tidak boleh melebihi had maksimum sisa baki seperti yang telah ditetapkan oleh Akta Makanan 1983 Jadual 16. Sampel hendaktah diambil sebanyak tiga kali sepanjang tempoh pengeluaran.
Membaja dan Meracun Mengikut Jadual Berkala

Setakat ini, penyertaan skim ini adalah secara sukarela. Walaubagaimanapun, untuk barangan Malaysia memasuki dan bersaing di pasaran dunia, kesemua ladang yang ber­potensi hendaklah mempunyai sijil SALM.
Diharap dengan Jabatan Pertanian mempekenalkan SALM ini akan meningkatkan kualiti mesra alam balam bidang pertanian di Malaysia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...