PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Saturday, September 23, 2017

BENTUK BUMI - QURAN VS BIBLE
KEDUDUKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA
1.        Bumi sebagai planet berbentuk sfera

Ciri-ciri bumi berbentuk sfera
-       Bumi berbentuk sfera iaitu rata pada kedua-dua kutub.
-       Jejari bumi pada garisan khatulistiwa sepanjang 6357 km  dan di kutub sepanjang 6357 km.
-       Memerhatikan kaki langit yang melengkung dari jarak jauh.
-       Memerhatikan kapal yang muncul di kaki langit akan didapati tiang layar terlebih dahulu kelihatan daripada bahagian-bahagian yang lain.
-       Semasa kejadian gerhana bulan, bayang-bayang bumi yang terdapat di permukaan bulan berbentuk sebahagian garis lengkung sesuatu bulatan.

Jika kita lahir di zaman kuno, saat belum ada teknologi, lalu kita berdiri di tepi laut, atau dipuncak gunung, maka sejauh mata memandang, kita cuma boleh melihat 1 garis lurus dihujung cakrawala iaitu garis horizon. Masa itu, kita tak mungkin tahu jika bumi itu berbentuk bundar pipih. Tapi, 1 buah Kitab, berani menentang pemikiran tak betul masa itu.
Bumi Berbentuk Sfera ikut Umat Nabi Muhammad
"Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam..." (Al Qur'an, 39:5)
Dalam Al Qur'an, kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang alam semesta sungguh sangat penting. Kata Arab yang diterjemahkan sebagai "menutupkan" dalam ayat di atas adalah "takwir". Dalam kamus bahasa Arab, misalnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan membungkus atau menutup sesuatu di atas yang lain secara melingkar, sebagaimana surban dipakaikan pada kepala.
Keterangan yang disebut dalam ayat tersebut tentang siang dan malam yang saling menutup satu sama lain berisi keterangan yang tepat mengenai bentuk bumi. Pernyataan ini hanya benar jika bumi berbentuk bulat. Ini berarti bahwa dalam Al Qur'an, yang telah diturunkan di abad ke-7, telah diisyaratkan tentang bentuk planet bumi yang bulat.

Namun perlu diingat bahwa ilmu astronomi kala itu memahami bumi secara berbeda. Di masa itu, bumi diyakini berbentuk bidang datar, dan semua perhitungan serta penjelasan ilmiah didasarkan pada keyakinan ini.

Sebaliknya, ayat-ayat Al Qur'an berisi informasi yang hanya mampu kita faham dalam satu abad terakhir. Oleh karena Al Qur'an adalah firman Allah, maka tidak mengherankan jika kata-kata yang tepat digunakan dalam ayat-ayatnya ketika menjelaskan jagat raya.
Jika kita lahir di zaman kuno, maka kita pun dapat dipastikan berfikiran jika bumi itu kotak persegi seperti lazimnya ramai orang pada masa itu. Zaman dahulu pun ramai orang berfikiran jika bumi itu bersudut 4, dan diujung laut itu macam air terjun. Jadi, ramai orang tak berani berlayar jauh sangat mencari ikan kerana mereka takut jatuh dari "Air Terjun" di ujung bumi.

Dan, ada pulak 1 buah Kitab yg mengaku Suci & berasal dari Tuhan, lalu dia menulis dengan jelas & banyak sekali dalam ayatnya jika bumi itu datar & berujung 4.
Apa yg sy tulis ini bukan menurut sy, bukan KATA SAYA, bukan KATA ORANG, bukan KATA MEDIA MASA, tapi KATA KITAB yg mengaku suci & dari TUHAN. Dan inilah bukti ayat-ayat "Suci" tapi salah yang katanya berasal dari "Tuhan":
Matius 24:31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari KEEMPAT PENJURU BUMI, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Markus 13:27 Dan pada waktu itupun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari dari KEEMPAT PENJURU BUMI, dari ujung bumi sampai ke ujung langit.
Wahyu 7:1. Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada dari KEEMPAT PENJURU BUMI dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon.
Wahyu 20:8 dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada dari KEEMPAT PENJURU BUMI, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
Matius 12:42 Pada waktu penghakiman, ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Salomo!

Saudara saudari semua, meski kita naik ke puncak gunung tertinggi di Tibet & boleh dapat melihat sejauh ribuan mil, tapi tetap lah kita tak dapat tengok seluruh bumi, bagian belakang bumi yg bundar tetap tak boleh nampak. Ini hanya boleh berlaku jika bumi itu datar! Ini ayatnya:
Matius 4:8 Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,
Lukas 4:5 Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia.
Daniel 4:10-11 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi; pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi.
Ayat-ayat diatas ini pun bermakna bumi itu datar, bukan bundar, kerana mustahil orang dapat tengok pohon setinggi apapun dari bagian belakang bumi yg bundar. Ini cuma boleh berlaku jika bumi datar!
Mungkinkah TUHAN menulis bumi berujung 4?
Mungkinkah TUHAN keliru?
Mungkinkah TUHAN cakap bumi itu datar?
Jelas ini bukan Firman Tuhan!Masih banyak ayat alkitab Christian yang menyatakan bumi ini datar, bersudut 4, berujung ini masih banyak lagi lainnya:
Matius 12:42, Lukas 11:31, Kisah Rasul 1:8, Kisah Rasul 13:47, Roma 10:18, Yesaya 24:16 , Yesaya 5:26, Amsal 30:4, Amsal 17:24, Mazmur 135:7, Mazmur 98:3 , Mazmur 72:8, Mazmur 67:8, Mazmur 65:9, Mazmur 65:6, Mazmur 61:3, Mazmur 59:14, Mazmur 46:10, Mazmur 22:28, Mazmur 19:5, Mazmur 2:8, Ayub 38:13, Ayub 37:3, Ayub 28:24, Ulangan 33:1, Ulangan 28:6, Ulangan 28:49, Ulangan 13:7.
Sila tengok sendiri, sy tak cuma asal bicara, semua ada bukti.
Dan,,, memang terbukti, alkitab christian tak lah suci lagi...
Pernah dengar "ALIRAN SESAT"? Apa hukumnya? Zaman dahulu, para ilmuwan yg berpendapat jika bumi itu bundar, langsung dianggap semacam pendiri ALIRAN SESAT! Apa pasal para ilmuwan itu dianggap pendiri aliran sesat? Kerana mereka menentang & berlawanan dengan alkitab christiani yg banyak menulis jika BUMI ITU BERSUDUT 4 & BERUJUNG 4!

Para Ilmuwan yg dianggap pendiri ALIRAN SESAT itu ialah: Galileo GalileiCopernicus dan lainnya. Mereka di fatwa oleh Gereja dengan hukuman MATI.
Coba tengok, inilah bukti kesesatan & kesalahan alkitab christian yg nyata.
Meski Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak mukjizat fisik seperti menyembuhkan orang lumpuh, membelah bulan, berbicara dengan binatang seperti Nabi Sulaiman, para sahabat berjalan diatas laut, memberi makan ribuan orang dengan sikit makanan, dan masih sekitar 300 mukjizat lainnya yang telah sy tulis dalam wall post 1 bulan lepas, tapi tetaplah Qur'an ialah Mukjizat terbesar & sepanjang masa.
Itulah mengapa Qur'an disebut mukjizat terbesar & sepanjang masa kerana banyak ayat Qur'an yang baru dapat dibuktikan oleh peralatan modern abad terahir. Mulai dari Astronomi, Geology, Biology, Math, chemistry, Oceanography dan segala bidang.

Sebuah Mukjizat terbesar berupa sebuah buku yang diturunkan melalui seorang Al-Amin (tak pernah berbohong) yang tak dapat membaca dizaman kuno kepada ummat terakhir yang pintar dan selalu membaca buku di zaman modern dan baru dapat dibuktikan oleh peralatan akhir zaman. Siapa lagi yg mewahyukan jika bukan PENCIPTA ALAM SEMESTA?
Jadi,,, 1 bukti lagi... ISLAM TERBUKTI BENAR....
Qs.3 Ali Imran:85 Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka SEKALI-KALI TIDAK AKAN DITERIMA daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi
Qs.3 Ali Imran:19 Sesungguhnya agama disisi Allah HANYALAH Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya

Wednesday, May 17, 2017

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 - 2017BAHAGIAN A :  ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 markah ]

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2  atau soalan  3.

1
(a)
Apakah yang dimaksudkan dengan keberkesanan kerpasan
[3]

(b)
Huraikan faktor yang mempengaruhi keberkesanan kerpasan ?
[4]

i)ii)(c)
Jelaskan pengaruh kurangan air terhadap aktiviti manusia.
[4]

i)ii)(d)
Huraikan langkah penyesuaian yang boleh diambil oleh manusia untuk menghadapi   masalah kurangan air.                                                                                                 
[4]

i)ii)Jawab sama ada soalan 2 atau 3

2.
a) (i)
Jelaskan bagaimana pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan      pemanasan global
[12]

(ii)
Bincangkan langkah menangani perubahan iklim global masa kini.                 
[13]

atau


b) (i)
Huraikan proses pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah
[4]

(ii)
Bagaimanakah pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah   tersebut mempengaruhi pembentukan angin monsun barat daya dan angin     monsun timur laut.                                                                                            
[8]

(iii)
Bincangkan pengaruh angin monsun timur laut dan dan angin monsun barat  daya terhadap aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai
[13]


Jadual 1.Taburan Kerpasan dan Sejatan di Kawasan Y padaTahun 2015Bulan

Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis

Kerpasan

80
90
86
75
90
92
116
102
70
74
76
100

Sejatan

60
72
58
62
84
120
130
120
110
62
28
20

3.
(a).
Berdasarkan jadual di atas, bina graf yang sesuai bagi menunjukkan imbangan air  di kawasan Y pada tahun 2015.
[10]


(b)
Jelaskan pola imbangan air di kawasan  Y pada tahun  2015.
[4]


(c)
Bincangkan mengapa variasi imbangan air berbeza-beza mengikut ruang dan masa di sesuatu tempat
[11]


BAHAGIAN B :  ALAM SEKITAR MANUSIA
[ 40 markah ]

Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5  atau soalan  6.
4.
(a)
Nyatakan teras dasar luar negara Malaysia         
[3]

i)ii)iii)(b)
Huraikan tiga peranan Malaysia dalam prinsip memakmurkan jiran   melalui kerjasama serantau.
[6]

i)ii)iii)

(c)
Jelaskan bagaimana Malaysia melibatkan diri dalam membantu dan   menangani isu alam sekitar serantau.                         

[6]

i)ii)iii)

Jawab sama ada soalan 5 dan 6

Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK) Malaysia (dalam RM Juta) pada tahun 2010.

Sektor Ekonomi

KDNK (RM Juta)

Pertanian, Perhutanan dan Perikanan
40 916
Perlombongan dan Kuari
39 270
Pembuatan
154 640
Pembinaan
18 220
Perkhidmatan
322 611
Jumlah
575 657
                        (Sumber : Buku Perangkaan Malaysia, 2011)

5.
(a)
Kira peratusan sumbangan sektor-sektor ekonomi Keluaran Negara Kasar  (KDNK) Malaysia pada tahun  2010
[5]


Berdasarkan jadual di atas, lukis rajah bulatan untuk menggambarkan saiz relatif  sumbangan sektor-sektor ekonomi kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada  tahun 2010
[10]

(c)
Jelaskan kepentingan industri perkhidmatan kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara
[10]
6.
(a)
Bincangkan kaedah bioteknologi yang diamalkan dalam pembangunan
sektor ekonomi pertanian, penternakan dan pembuatan di Malaysia    

[13]

(b)
Jelaskan impak perkembangan penggunaan bioteknologi terhadap alam sekitar manusia.
[12]KERTAS SOALAN TAMAT
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...